Sorteren En Recycling

Deze complete software oplossing omvat alle standaard functionaliteit voor uw branche, zoals logistiek, productie, orders, planning, voorraadbeheer en een uitgebreide financiële administratie.

Het grootste verschil met een standaard handelstoepassing is de wijze waarop men goederen inkoopt en verkoopt.

VBS voorziet er in dat u bijvoorbeeld 1.000 KG goederen artikel A inkoopt en pas na de sortering weet dat u 300 KG artikel B, 500 KG artikel C en 200 KG artikel D kunt verkopen. Dit alles natuurlijk in KG of stuks of balen/zakken van een bepaald gewicht.